• Reklam
  •  Maliye teknolojik gelişmelere ayak uyduruyor
    Maliye teknolojik gelişmelere ayak uyduruyor

    19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile mevcut (e-Fatura, e- Defter) gibi uygulamalara ek olarak başka e-belgelerin de uygulamaya alınmasını sağlamak amacıyla yeni düzenlemelerle ilgili bilgilendirme toplantısı Defterdarlık toplantı salonunda yapıldı.