“Ufka Giden Adımlar” projesi geçti

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı “Ufka Giden Adımlar” projesi KUZKA’dan geçerek onaylandı. Çankırı’dan tek proje desteklenmeye hak kazandı.


 “Ufka Giden Adımlar” projesi geçti

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) “2019 Yılı Teknik Destek Programı” kapsamında başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu. Ajans Genel Sekreterliğinin yaptığı değerlendirme sonunda 4 proje desteklenmeye hak kazandı.

KUZKA tarafından 4 Eylül 2019 tarihinde ilan edilen “2019 Yılı Teknik Destek Programı” kapsamında başvurusu alınan projelerin yapılan değerlendirme süreçleri sonunda başarılı bulunanlar, 20 Kasım 2019 Pazartesi günü KUZKA Genel Sekreterliğince onaylandı.

Teknik destek programı kapsamında azami 90 bin TL’lik teknik destekten yararlanması uygun görülen 4 projeden Sinop’un iki, Kastamonu ve Çankırı illerinin ise birer projesi desteklenmeye hak kazandı. KUZKA’nın destekleyeceği projeler ise şöyle; Sinop Üniversitesi, “MYO'da Kurulması Planlanan Koçluk Ofisi Koordinatörlerine Eğiticilerin Eğitimi ve Koçluk Eğitimlerinin Verilmesi”, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Sinop'ta Mesleki Eğitimin Çok Yönlü Araştırılması”, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Mesleki Eğitimde Kapasitenin Geliştirilmesi” ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “Ufka Giden Adımlar Projesi” asil listede yerini aldı.

 

UFKA GİDEN ADIMLAR PROJESİ

Mesleki ve teknik eğitimin temel amacı bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve meslek ahlakını kazandırma, sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmektir. Bu süreçte en önemli rol öğretmenlere yani eğiticilere düşmektedir. 2023 Eğitim Vizyonunda belirtilen mesleki eğitimde, sektör taleplerinin gerektirdiği yetkinlikler doğrultusunda ulusal meslek standartları dikkate alınarak mesleki alan ve dallarda beceri uygulamalarının edinilmesine ilişkin çalışmaların çeşitlendirilmesi gereklilik arz etmektedir.

Mesleki ve teknik eğitim ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeylerini belirleyen stratejik bir alandır. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitim, bireylere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çağın şartlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmalı, bireylerin girişimcilik, inovatif düşünebilme, ekip çalışması, karar verebilme, sorun çözebilme özelliklerini desteklemelidir. Bireyleri değişen sosyal ve ekonomik koşullara uyum sağlayabilen dinamik bir yapıda yetiştirmeli ve geliştirmelidir. Ayrıca mesleki eğitimin bireysel açıdan beklenen en önemli getirilerinin başında; giderek daha karmaşık ve rekabetçi hale gelen işgücü piyasasında işe yarayacak bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırarak istihdam imkanlarını artırması, dolayısıyla işsiz kalma riskini düşürmesi gerekliliği bulunmaktadır. Bu kapsamda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının duyurusuna çıkmış olduğu Teknik Destek Programı kapsamında Arge Birimimiz tarafından hazırlanan projede üç ayrı eğitim başlığı belirlenmiş ve bu alanlarda öğretmenlerimiz ve öğretmenler aracılığı ile öğrencilerimizin faydalanacakları konu başlıkları oluşturulmuştur.

Bu eğitim konuları:

JAVA PROGRAMLAMA DİLİ VE ANDROİD PROGRAMLAMA TEMEL SEVİYE: Günümüz teknolojisinde bir çok sektör ve alanda çalışmaların mobil yazılımlarla sağlandığı düşünüldüğünde öğretmenlerimiz Java'nın tüm temellerine hakim olarak Android uygulamalarını yazabilir hale gelmeleri hedeflenmiştir. Eğitim neticesinde Android uygulamalar noktasında öğretmenler ve konu ile ilgilenen öğrenciler android uygulama geliştirme ve pazara sunma kabiliyetine ulaşacaklardır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: Teknik öğretmenlerin başta patent olmak üzere fikri mülkiyet hakları konusundaki bilgi ve becerilerini artırarak, hem kendi projelerinde hem de öğrenci projelerinde fikri mülkiyet hakları ile korunacak çıktıları önceden belirleyebilmelerini ve korunması için gerekli başvuruları yapabilmelerini sağlayacak donanıma ulaşmaları amaçlanmaktadır. Fikri Mülkiyet Hakları Türleri ve önemi, patent başvurusu, ticari sır ve marka konuları eğitimin alt başlıklarını oluşturmaktadır.

E GİRİŞİMCİLİK: Öğretmenlerin başta girişimcilik ve girişimciliğe yönelik destekler olmak üzere buluşların ve fikirlerin nasıl girişime dönüştürülebileceği ve desteklere nasıl erişebilecekleri konularında bilgi ve becerilerini artırarak, hem kendi hem de öğrenci projelerinden ortaya çıkan fikirleri üretime ve ekonomiye dönüştürmeleri amaçlanmaktadır.

YARARLANACAK KİŞİ SAYISI:

Java Programlama Dili Ve Android Uygulamalar Temel Seviye: Ortaöğretim kurumlarımızda yer alan 15 bilişim teknolojileri öğretmeni ve temel eğitim kurumlarımızda yer alan 27 bilişim teknolojileri öğretmeni ve 20 öğrenci.

E Girişimcilik:  80 öğretmen ve 220 öğrenci

Fikri Mülkiyet Hakları: Çankırı il genelinde yer alan tüm mesleki ve teknik liselerde yer alan bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, kimya teknolojileri, inşaat teknolojileri, makine teknolojileri, metal teknolojileri, motorlu araçlar teknolojileri, raylı sistemler teknolojileri, tarım teknolojileri, metalurji teknolojileri, tesisat teknolojileri, seramik ve cam teknolojileri alanlarında görev yapan 100 öğretmen.