Taş, Ahilik Haftasını kutladı

Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Taş “Ahilik Teşkilatı; Anadolu coğrafyasının dış güçlerle mücadele ettiği dönemde Türk insanını ayakta tutmayı başarmış, hem Türk, hem de Müslüman olarak kalmasını sağlamış, Milletimizin ve devletimizin hakim olduğu topraklardaki en büyük sivil toplum örgütüdür.”


Taş, Ahilik Haftasını kutladı

13-19 Eylül 2021, 34. Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayınlayan Taş, büyük insan Ahi Evran’ın önderliğinde 13. Yüz yılda vücut bulan Ahilik anlayışının temelinin güzel ahlâk, dayanışma ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, “İnsan merkezli bir yönetim anlayışı ile bireylerin mutluluğu, toplumun huzur ve düzenini sağladı. Yönetim organlarını demokratik yollarla seçimle işbaşına getiren Ahiler, üyelerinin şeffaflık ilkesine göre hareket etmesine öncülük etti” ifadelerini kullandı.

Taş, mesajında şunları vurguladı:

“Ahilik kültürümüzü etkin olduğu zaman diliminde uygulanan kural ve gereksinimleri çerçevesinde değerlendirip tarihimizin derinliklerine terk etmek yerine, müspet değerlerinden faydalanarak yeniden yaşanabilir, uygulanabilir ve sürdürülebilir çağdaş model olarak hayatımıza geçirmemiz gerekmekte. Ahilik çevresinde oluşan kültürel değerler Çankırımızda Yaren meclislerinde yaşamaya, hayat bulmaya devam etmekte. 

Ortak üretim, mesleki eğitim, kalite ve standardizasyon konularındaki ihtiyaçlarımızı Ahilik, Yaran değerlerimiz olan cömertlik, doğruluk, samimiyet, dayanışma ruhu ve fedakârlık ilkeleri ile ilmin ve aklın öncülüğünde yeniden yorumlayarak tüm insanlığının hizmetine sunmalıyız.   

Yaran; Ahiliğin bir uzantısı olarak kardeşlik fikrini eyleme dönüştürdü. Güzel ahlakı, dayanışmayı, sanat, ticaret ve ekonomide kalite ve yüksek standardı esas almıştır. ‘Pabucu dama atılmak’ deyimiyle kaliteli üretimi, ‘Ben siftah yaptım, komşum daha siftah yapmadı’ diyerek dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Yarenler, her zaman hesap verebilir oldu.”

  Taş, mesajının sonunda; tüm esnafların,  Yaranların Ahilik Haftasını kutlayarak , dünden bugüne Ahiliğe ve Yarana emeği geçen büyüklerini  rahmet ve şükranla andı.