Karınca ordusu emin adımlarla
Reklam
Reklam
  • Reklam

Karınca ordusu emin adımlarla

İstiklal Yolu Derneği eser kazandırmaya devam ediyor

08 Ocak 2018 - 07:43

“Karınca Ordusu İstiklal Yolunda” belgeseli ve “İstiklal Yolu Çizgi Romanı” hazırlayan İstiklal Yolu Derneği,  geçen  sene  derneğe resim, seramik, heykel, afiş ve fotoğraf dallarında  bir müzeyi dolduracak nitelik ve nicelikte 77 parça eser kazandırdı.

  “Geçmişine yatırım yapmayanlar geleceklerini kuramazlar” görüşünden yola   çıkarak   özellikle geleceğimiz  genç  nesil için hayati önem taşıyan  İstiklal Yolu Derneği, gelişen ve değişen koşullara uygun olarak   hizmetlerini artırarak devam ettiriyor.

 Çankırı’da iyi giden işler de var...

 İstiklal Yolu Derneği  bunlardan biri.

 Geçmişe  duyduğu vefa duygusu ile Öğr. Gör. İsmail Çam önderliğinde yola çıkan bir avuç  karıncanın   ordu olması yakındır.

 Dernek Başkanı Çam ile yaptığımız görüşme ile   çalışmalarından bir kesiti sizler için hazırladık.

MİLLİ MÜCADELE

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi/Antlaşması, Birinci Dünya Savaşında yenilen taraflardan olan Osmanlı İmparatorluğu için çok ağır hükümler içeriyordu.  Ordusu dağıtıldıktan ve silahları elinden alındıktan sonra 13 Kasım 1918’de İstanbul İşgal edildi ve Yunanlılar 15 Mayıs 1919’da İzmir’den işgale başladı.

Özünde “Ya istiklal Ya Ölüm!” düşüncesi olan Türk Milleti,  Hükümetinin kabul ettiği işgali kabul etmedi. Anadolu’nun her yerinde işgallere karşı Kuva-i Milliye Ruhu ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ile bölgesel direnişlere geçti.

İKİ ORDUYLA MİLLİ MÜCADELE

Yüce Türk Milleti, Millî Mücadele’sini iki orduyla yapmıştı. Birinci ordu ( askerlik çağında/eli silah tutabilen her sıfattaki erkeklerden oluşan) cephede şehit olmak için savaşan, görünen orduydu.

 İkinci ordu ( her sıfattaki kadınlardan, gazilerden, askerlik çağı dışındaki oğlan çocuklarından ve yaşlılardan oluşan), birinci orduya silah, cephane (lojistik malzeme) yetiştirmeye çalışan, görünmeyen KARINCA ORDUSUYDU.  Böylece Türk Milleti, vatanın her karış toprağında AİLECE savaşmıştı…

Türk Milleti bölgesel direnişlerden sonra organize olmayı başardı. Mustafa Kemal’in liderliğinde önce 23 Nisan 1920’de TBMM’yi,  sonra yüz bin kişilik düzenli bir ordu kurdu. Yeni kurulan yüz bin kişilik ordu, dağıtılan gönüllü Osmanlı askerlerinden ve gönüllü sivillerden oluşuyordu. Ordu kurulmuştu ama savaşması için cephane, teçhizat gerekiyordu. Gereken lojistik malzemeler, işgal kuvvetleri tarafından el konulan çoğunluğu İstanbul ve Anadolu depolarından filmlere konu olacak olaylarla kaçırılan, çok az yerli üretimle,  dışardan satın alınanlarla ve Rus yardımları ile sağlanıyordu.

İSTİKLAL YOLU

Lojistik malzemelerin çoğunluğu Karadeniz’den geliyordu. Cephe gerisinde lojistik yollar işgal edilmeyen topraklarda örümcek ağı gibiydi. Bu yollardan İnebolu- Kastamonu-Ilgaz-Çankırı-Kalecik-Ankara hattı işlevlerinin çeşitliliği ile cephe gerisinin ana yolu, Milli Mücadelenin İstiklal Yolu olmuştu.  

AİLECE MİLLİ  MÜCADELE                                                                                   

Askerlik çağındaki erkeklerin tamamı cephelerde savaştığı için cephe gerisi sevkiyatlarını yapan Karınca Ordusun % 80’i kadınlardan, yaşlılardan, askerlik çağına gelmemiş oğlan çocukları ve gazilerden oluşturuyordu.

VE KAĞNI KAMYONU YENDİ

Cephane sevkiyatı ilk çağlardan beri kullanılan iki tekerlekli ve iki öküzün çektiği 100-150 kg yük taşıma kapasiteli düz yolda saatteki hızı 5 km, dalgalı/dağlık yolda  hızı yarıya düşen ilkel bir taşıma aracı olan  kağnı ile yapılıyordu. Üstelik, sürücüsü /kadınlar öküzün önünde veya yanında yürüyordu. Karınca Ordusu yalınayak/ çarıkla bu sevkiyatı (1920-1922 ) 3 yıl 4 mevsim devam ettirdi. Düşman karşısında kahramanca savaşan Türk askerini, düşman karşısında bir an bile eli boş bırakmadı ve destansı zafere ortak oldu.  Cephedeki askerler işgalci Yunanlıları çıktıkları yerde İzmir’de denize dökerken, Karınca Ordusu  da kağnıyla kamyonu yenmişti.

Türk Milleti, emperyalist devletlere tahmin etmedikleri ve unutamayacakları bir ders verirken işgal altındaki tüm mazlum milletlere de örnek olmuştu.

İSTİKLAL YOLU KAYBOLUYOR

Millî Mücadelenin efsane cephe gerisi (lojistik) yolu “İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara” hattı; işlevleri, mucizeleri ve kahramanlıkları ile Millî Mücadelenin İstiklal Yolu olmayı hak etmiş; tescil edilmiş millî bir yoldur.  Ancak İstiklal Yolu, savaş sonrası Millî Mücadeleyi anma etkinliklerinde hak ettiği ilgiyi ve vefayı görmediği gibi, giderek tarihin karanlıklarına itilmekte  hem tarihi gerçekleriyle hem de fiziki olarak kaybolmaya yüz tutmaktaydı.

İstiklal Yolu hakkında basılı ve görsel eserler de maalesef yok denecek kadar  azdı. Olanlarda ya çok eski ya da mevcudu tükenmişti. Araştırmacılar,  İstiklal Yolu hakkında kaynak eser bulmakta çok güçlük çekmekteydi.

İSTİKLAL YOLU DERNEĞİ

 İstiklal Yolu Eğitim Kültür ve Turizm ve Gençlik Derneği, İstiklal Yolu’nun; özellikle genç nesilde farkındalığını sağlamak, tanıtmak, hak ettiği ilgiyi, vefayı, şükran duygularını oluşturmak amacıyla her zaman İstiklal Yolunda çalışan gönüllü bir STK’dır.

İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği,  amaçlarını gerçekleştirmek için kaynak arayışına girerek, proje çağrısı yapan ve karşılıksız hibe desteği veren kurumlara hazırladığı projelerle başvuruda bulundu.

 

             KARINCA ORDUSU İSTİKLAL YOLUNDA PROJESİ

2014 yılında kurulan İstiklal Yolu Derneği, 2015 yılında  İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PROSEDES proje çağrısına “ Karınca Ordusu İstiklal Yolunda” projesi ile katıldı. İçişleri Bakanlığı önerilen projeyi uygun bularak finanse etti. Proje, Çankırı’ da  14.9.2015 ve 14. 9.2016 tarihlerinde İstiklal Yolu Derneği tarafından yürütüldü.

Proje kapsamında iki önemli eser  kazandırıldı.

Birincisi:  İstiklal Yolu Derneği  tarihinde ilk defa  “İstiklal Yolu Çizgi Romanı” hazırlandı.  100 sayfa ve 2 bin adet basılan çizgi roman  Çankırı,  Kastamonu ve Ankara’da öğretim kurumları ve il halk kütüphanelerine dağıtıldı.

İkincisi: İstiklal Yolu tarihinde ilk defa canlandırmalı olarak belgesel film çekildi. 40 dakika süreli bu belgesel film halen İstiklal Yolu Derneğinin  www.istiklalyolu.com. web sayfasında yayınlanmakta.

Ayrıca çoğunluğu Çankırı’da MEB - Üniversite öğretim kurumları ve bazı resmi kurumlar olmak üzere toplam 40 konferans veren dernek,  4870 kişiyi İstiklal Yolu hakkında bilgilendirdi.

GENÇLİK İSTİKLAL YOLUNDA PROJESİ

2016 yılında Karınca Ordusu İstiklal Yolunda Projesini başarı ile bitiren İstiklal Yolu Derneği, 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının GENÇDES 2017 -1 proje çağrısına “Gençlik İstiklal Yolu’nda” projesi ile katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı da projeyi uygun bularak finanse etti.

İSTİKLAL YOLU GÖRSEL SANATLAR YARIŞMASI

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, mümkün olduğunca gençlerin ilgisini çekecek şekilde düzenlendi. Sadece akademik bir tarih anlatımı yerine,  sanatsal faaliyetler ve yöntemler kullanılarak gençlerin konuya daha fazla ilgi duyması ve tarih bilincini daha aktif kazanmaları amaçlandı.

İstiklal Yolu ile ilgili yeni görsel materyaller kazandırmak ve sanatsal bir boyut kazandırmak için ÖDÜLLÜ Görsel sanatlar  ( Resim, Seramik, Heykel/Rölyef, Afiş, Fotoğraf)  yarışması düzenlendi.  Yarışmayı düzenlemekten amaç, yarışmaya katılan gençler,   İstiklal Yolu’nu önce kendileri tanıyacak/öğrenecek, sonra eserlerini gören, inceleyen kişilere tanıtacak /öğretecek,   böylece İstiklal Yolu hakkında yok denecek kadar az olan görsel eserler çoğaltılacak.

HEDEF KİTLE

Yarışma; hedef kitle: Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi ve  Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri başta  olmak üzere 14-29 yaş grubunun  başvurusuna açık oldu.

PROJE ORTAĞI

Proje, İstiklal Yolu Derneğinin Eğitimde İş Birliği Protokolü imzaladığı Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ)  ile birlikte yürütüldü. ÇAKÜ projenin yürütülmesi için Güzel Sanatlar Fakültesini görevlendirdi ve Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde  bir ofis tahsis etti.

 

www.istiklalyolu.com

Yarışma duyurusu , şartnamesi, gerekli tüm bilgiler ve başvuru formu İstiklal Yolu Derneği ve ÇAKÜ GSF ile birlikte hazırlandıktan sonra  www.istiklalyolu.com web sayfasında yayınlanarak, başvuruların 10 Temmuz 2017 -27 Ekim 2017 tarihlerinde on  line üzerinden  yapılması sağlandı.

 

Yarışma Jürisi

Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirmesi için jüri oluşturulma kriterleri belirlendi.     Jüri, Çankırı Karatekin Üniversitesi ile yarışma Türkiye geneline açık olduğu için  teklifi kabul  eden Kastamonu, Gazi (Ankara) ,  Anadolu (Eskişehir),  Bozok (Yozgat) , İzzet Baysal (Bolu) ve Ordu Üniversitelerinden  destek alınanlardan oluştu. Yarışma konusu İstiklal Yolu olduğu için İstiklal Yolu Danışmanı bütün jürilerde görevlendirildi.

YARIŞMA DUYURUSU/ VE PROJEYE DESTEKLER 

Yarışma duyuru  afişinin grafik tasarımı yapılarak 2 bin  adet bastırıldı.  İstiklal Yolu Derneği tarafından   toplam bin 500 adet  afiş posta ile  165 üniversite, Kütahya ve İznik Sanayi Ticaret Odasına  gönderdi.   Afişleri Çankırı Belediyesi 80 ilin belediyesine; Çankırı Kültür Turizm Müdürlüğü 80 ilin Kültür  ve  Turizm Müdürlüğüne ,Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü de  80 ilin Güzel Sanatlar Lisesine postaldı. Çankırı Karatekin Üniversitesi yarışmayı  bütün üniversitelere EBYS ile duyurdu.  Bir  reklam ajansı da sosyal medyada gönüllü  olarak duyuru  yaptı.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

İlk defa yapılacak olan İstiklal Yolu konulu Görsel Sanatlar Yarışmasına katılımın çok olması için  ödüller, projenin toplam bütçesine göre  oldukça yüksek tutuldu. Resim, heykel, seramik dallarında birincilere 5 bin TL, ikincilere 3 bin TL, üçüncülere 2 bin TL ,jüri özel ödülü  bin 500 TL, 3 mansiyon ödülüne 750’şer  TL verildi. Afiş dalında birinciye 3 bin TL, fotoğraf dalında birinciye  2 bin 500 TL, afiş ve fotoğraf dallarında ikinciye 2 bin TL, üçüncüye  bin 500 TL, jüri özel ödülü  bin TL, 3 mansiyon ödülüne 500’er TL  olmak üzere  toplamda 58 bin 750 TL’lik ödül  dağıtılacağı  duyuruldu. Ancak final değerlendirmede afiş jürisi  yarışmaya katılan eserlerin nitelik olarak bütün ödüllerin   mansiyon ödülüne layık olduğunu takdir etti .

FİNAL DEĞERLENDİRME

Yarışmaya toplam 190 eser katıldı. Şartnamede belirtildiği üzere Jüri  değerlendirmeyi iki aşamada yaptı.

Birinci aşamada eserlerin fotoğrafları incelendi. İstiklal Yolu konusuyla ilgili ve teknik olarak yeterli olan eserler final değerlendirmesi için uygun bulundu. Final değerlendirmeye kalan eserler 14 Kasım 2017 tarihine kadar İstiklal Yolu Derneğinin  ÇAKÜ MYO’ da bulunan ofisine elden  veya posta ile teslim edildi.

Jürinin  14 Kasım 2017   yaptığı  titiz değerlendirmeler sonunda 36 eser ödül almaya hak kazanırken 41 eser sergilenmeye değer bulundu.

 

ÖDÜL  TÖRENİ

29 Kasım 2017 tarihinde Çankırı Atatürk Kültür Merkezinde  ödül töreni yapıldı. Törene: vali yardımcıları, belediye başkan v, ÇAKÜ Rektörü,  Çankırı protokolü, üniversite akademisyenleri, ödül alan genç sanatçılar, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

 Tören, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Yrd. Doç. Dr. Tunç Boran’ın yaptığı “Karınca Ordusu İstiklal Yolunda” belgeselinin fragman gösterisi ile başladı.  Törende ödül alan sanatçılar tanıtıldıktan sonra, günün anısına  katılım belgesi, yarışma flaması, İstiklal Yolu Çizgi Romanı ve Çankırı’yı tanıtan birer set verildi. Ödüller, 30 Kasım 2017 tarihinde İstiklal Yolu Derneği tarafından  ödül sahiplerinin  banka hesap numaralarına havale edildi.

ÇANKIRI SERGİSİ

Ödül töreninden sonra  resim, seramik, heykel/rölyef, afiş, fotoğraf dallarında ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan 77 eserden oluşan sergi, Çankırı 100. Yıl  Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisinde törenle açıldı.

Sergi açılış kurdelesi,  Çankırı Vali Yardımcıları  Murat Ertekin, Musa Göktaş, Belediye Başkan Vekili Hasan Öztürk, Çankırı Karatekin  Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Çankırı Kültür  ve Turizm Şube Müdürü Nusret Acar ,İstiklal Yolu Derneği Başkanı İsmail Çam tarafından kesildi. Törene Çankırı’da görev yapan  kurum müdürleri, Üniversite akademisyenleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.  Eser sahipleri genç sanatçılar, kokteyl  eşliğinde eserlerinin başında ziyaretçilere bilgi verdi, hatıra fotoğrafları çekildi.

Çankırı Sergisi, 3 Kasım 2017 tarihine kadar ziyarete açık kaldı.

KASTAMONU SERGİSİ

 Eserler Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Güzel Sanatlar Galerisine taşındı. Galeride  eserleri sergileme hazırlıkları 15 kişilik Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi  ile bir grup  yönetici, öğretim elemanı ve öğrenciler tarafından yapıldı.

  Serginin açılışı   Cumhurbaşkanlığı  Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, Kastamonu Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Seyit Aydın, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı , KÜ GSTF Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçmaz , İstiklal Yolu Derneği Başkanı Öğr. Gör. İsmail Çam  tarafından yapıldı.

Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç açılışta yaptığı konuşmada, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Biz kendi tarihimizi ne kadar çok bilirsek, istikbale o kadar güçlü yürürüz. Tarihimizde öğreneceğimiz çok güzel şeyler var. Güzel derneklerimiz ve kıymetli hocalarımız ile birlikte tarihi zenginliklerimizi öğreneceğiz ve istikbale daha sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Başkanı İsmail Çam’da İstiklal Yolu'nun tanıtılması ve hatırlanması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sergi,  Kastamonu Üniversitesi’nin  ev sahipliğinde 4-8 Aralık 2017 tarihlerinde  açık kaldı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, sergi bitiminde İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Başkanı İsmail Çam’a  “Teşekkür Belgesi” ile sergi anısına öğrencilerin yaptığı Kastamonu tarihi evlerinin maketini hediye etti..

ANKARA SERGİSİ

Sergi 11 Aralık 2017 tarihinde Ankara’ya  taşındı. Sergi 12-17 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı /Kızılay Güzel Sanatlar Galerisinde  sergilendi.

Serginin açılışı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Kültür Turizm Bakanlığı GSM yardımcısı  Nihat Aydın ve İstiklal Yolu Derneği Başkanı  İsmail Çam tarafından yapıldı. 

SERGİ HİZMETLERİ 

Sergilenecek eserlerin zarar görmeden taşınması için özel sandıklar ve paketler yapıldı. Eserlerin nakliyesi için Çankırı Belediyesi kapalı bir araç tahsis etti. Çankırı Karatekin Üniversitesi Ankara Sergisi için gereken heykel kaidelerinin taşınması için ek araç desteği verdi.  İstiklal Yolu Derneği bütün sergilerde sergileme hizmetleri ve sergi ziyaretçilerine bilgi vermesi için bir dernek elemanı görevlendirdi.

PROJE ÇIKTILARI

·         İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışmasına 10 Temmuz 2017 ve 27 Aralık 2017 tarihlerinde online olarak 14-29 yaş grubunda 190 genç sanatçı başvurdu.

·         Görsel Sanatlar Yarışması ile; resim dalında 7 ödüllü +12 sergilenebilir; seramik dalında 8 ödüllü+7 sergilenebilir; heykel dalında 7 ödüllü+ 3 sergilenebilir; afiş dalında 7 ödüllü+14 sergilenebilir ve fotoğraf dalında 7 ödüllü +5 sergilenebilir olmak üzere 36 ödüllü ve 41 sergilenebilir toplam 77 eser derneğe kazandırıldı.  Yarışma ile müzeyi dolduracak nitelik ve nicelikte eser çıktı.

·         Ödül Alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler Çankırı’da (29 Kasım-3 Aralık 2017) , Kastamonu’da  (4-8 Aralık 2017),  Ankara’da (12-17 Aralık 2017) sergilendi. Ankara’da  düzenlenen etkinlikle,  İstiklal Yolu hakkında  bilgi sahibi olmayan  Ankara’lıların ,  Ankara’nın  İstiklal Yolu üzerinde  olduğunun farkına varması sağlandı. İstiklal Yolu ile  Kastamonu, Çankırı ve Ankara’da art arda İlk defa ortak etkinlik yapılmış oldu.

·          Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserlerin yer aldığı, yarışma  ve İstiklal Yolu hakkında bilgi veren,  108 sayfa  “İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışma Kataloğu” hazırlanarak   bin  adet basıldı.

·         Yarışma boyunca İstiklal Yolu Derneğinin  www.İstiklalyolu.com web sayfasını 10 bin  kişi  ziyaret etti

·         Başarılı Genç Sanatçılar ve Jüri üyeleri için 100 adet  “İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışma Hatırası”  flama  hazırlandı

·         İstiklal Yolu farkındalığı, aktif olarak yarışmaya katılan hedef kitle sayısını (190) aştı. Proje süresince; “İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışması Kataloğu”nu , duyuru afişlerini, web sayfasını ve sergileri izleyen on binlerce kişi oldu. Proje bitiminde eserlerin  www.istiklalyolu.com web sayfasında sergilenmesi yıllarca devam edecek.

 (Proje Koordinatörü ve İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Gençlik Derneği Başkanı İsmail Çam       istiklalyoludernegi@gmail.com www.istiklalyolu.com)

Bu haber 311 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Badmintoncularımız Avrupa vizesi aldı
Badmintoncularımız Avrupa vizesi aldı
 Çankırı bayram kutlamasında buluştu
Çankırı bayram kutlamasında buluştu