Etkinlikler hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Okulları Koordinatörü Eylem Yılmaz, Çankırı'da 2018 Şubat ayından bu yana voleybol, basketbol ve futbol branşlarında 250 sporcu ile faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi. Çankırı&#


YELİZ LİV - VAİZ

            Evliliğin gayesi neslin devamını  sağlamaktır. İnsanlar geride bıraktıkları nesillerle devam ederler. Bu bakımdan Allah, insanların fıtratına çocuk sevgisini yerleştirmiştir.   Ailenin göz bebeği olan çocukların hayırlı birer insan olmaları ve ileride anne-babayı güzel bir şekilde temsil edip onları hayırla yad etmeleri için çok iyi yetiştirilmeleri gerekir. Aksi halde saadet ve rahmet kaynağı olan çocuklar felaket ve azap sebebi olabilir.  “Ey İman edenler! Kendi nefislerinizi, hanımlarınızı ve çocuklarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz.” (Tahrim, 66/6) Bu ayet nazil olunca Hz. Ömer’in “Ya Rasulallah!, Biz kendi nefislerimizi Allah’ın ve Rasulü’nün emirlerine itaat ederek, yasaklarından kaçınarak koruyabiliriz. Fakat, hanımlarımızı ve çocuklarımızı ateşten nasıl koruyabiliriz?” sorusuna Hz. Peygamber: (a.s) “Allah’ın emrettiği şeyleri onlara emreder, yasakladığını yasaklarsınız. Bu tutumunuz onları koruma olur.” cevabını vermiştir. Hz. Peygamber (a.s) ayrıca “Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir şey bağışlayamaz.” (Tirmizi, Birr, 33) buyurarak çocuğun ahlak eğitiminin önemine dikkat çekmiştir.          

           Hz. Peygamber, (a.s) “Şüphesiz ki sizler kıyamet gününde isimlerinizle, babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız. O halde isimlerinizi güzel koyun.”  (Ebu Davud, Edep, 69) buyurmuştur.Yaratıkların en şereflisi olan insanın ismi de şerefine uygun güzellikte olmalıdır. Hazreti Peygamber, isme değer vermiş, pek çok kimsenin adını daha güzeli ile değiştirmiştir.

           İslam’a göre insanlar tarağın dişleri gibi eşittirler, insanların değeri, renge, cinsiyete, ırka göre değil takvaya göredir. Çocuklar arasında adil davranmak hem Müslüman olmanın hem de evde huzuru sağlamanın gereğidir.Hz. Peygamber, (a.s) bu konuya dikkat çekerek,

“Allah’tan korkun. Çocuklarınızın size iyilik etmesinden hoşlandığınız gibi, aralarında adaleti de gözetin.” (Müslim, Hibe, 3) buyurmuşur. Allah’ın bir emaneti olan çocuklarımızın iyi bir eğitim ve terbiye alması, çocukların anne babalarının üzerindeki haklarındandır.

            Hz. Peygamber, (a.s) çocuklara iman esaslarının nasıl öğretileceği, çocukların zihninde Allah’a imanın nasıl algılanması gerektiği konusunda ve Allah ile kurulacak ilişkinin hayata nasıl yansıyacağı hususunda bize bir metot öğretmiştir. Bu metot bize Allah sevgisinin ön plana çıkarıldığı, yarattığı her varlıkta Allah’ın esmalarının tecellilerinin tefekkür edildiği bir Allah’a iman öğretimini sunmaktadır.

           Yüce Rabbimiz: “Ailene ve çocuklarına namazı emret! Kendin de sabır gösterip devam et.” (Taha,20/132) buyurarak bizlere, ibadet hayatımızla çocuklarımıza örnek olmayı ve onları da ibadete alıştırmayı emretmektedir. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in, (a.s) çocukların ibadet eğitimi ve öğretiminde de aynı hassasiyeti gösterdiğini, erişkinlikle beraber ibadetlerini severek isteyerek yapabilen insanlar olmaları için, küçük yaşlardan itibaren onlarla ilgilendiğini ve rehberlik ettiğini görmekteyiz.

           Hz. Peygamber’in (a.s) şu sözleri, çocuklara Kur’an öğretmenin gereğini açıkça ortaya koymaktadırlar: “Çocukları üç hususta yetiştirin: Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt’in sevgisi ve Kur’an okutulması, çünkü Kur’an hafızları hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet günü, peygamberlerle ve asfiyalarla beraber Allah’ın gölgesindedirler.” (Deylemi, 2/377)         

            Çocuklarımızın maddi kariyerleri için gerekli olan  eğitim-öğretim konusunda titizlik gösterdiğimiz gibi manevi bakımdan gerekli eğitim-öğretim konusuna da önem vermeliyiz. Çocuklarımızın  yaz tatili boyunca camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda hizmet vermekte  olan yaz Kur’an kurslarına katılımını sağlamalı, iman–ibadet esaslarının öğretimi ve Kur’an eğitim- öğretimlerine destek olmalıyız.

       Çocuklarımızın yuvadan uçma zamanı gelmeden evvel onları kendi başlarına geçimlerini temin edecek hale getirmek, yuva kurup güzelce yürütecek hale gelince de onları hayırlı birer eşle evlendirmek de çocuklarımıza karşı en önemli vazifelerimizdendir.

       “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle”  (Furkan,2574)