İl Özel İdaresi kiracılarına müjde
  • Reklam

İl Özel İdaresi kiracılarına müjde

İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi kararıyla koronovirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren kiracılarından pandemi döneminde kira almayıp, pandemi sonrası kiraları pandemi dönemi kadar erteledi.

23 Nisan 2020 - 08:57

İl Genel Meclisi olağanüstü toplantısını Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde Mustafa Çıbık başkanlığında gerçekleştirdi.

Ak Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve MHP İl Başkanı Hasan Çakır’ın da katıldığı toplantıya üyeler salona maske ve eldiven takarak, ateşleri ölçülüp,  elleri dezenfekte edildikten sonra girdi, sosyal mesafeyi koruyarak oturdu.

TAŞINMAZ TAHSİS EDİLDİ

Meclis ilk olarak mülkiyeti İl Özel İdaresine ait; Ilgaz ilçesi Yeşildumlupınar köyü sınırlarında bulunan taşınmazın sosyal, kültürel ve ticari amaçlı kullanılmak üzere Yeşildumlupınar Köy Tüzel Kişiliğine 10 yıllığına tahsis edilmesi konusunda incelemesini tamamlayan Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu raporunu görüştü.

Komisyon başkanı Harun Tosyalıoğlu’nun rapor hakkında bilgi vermesinin ardından komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

KÖY İSMİ DEĞİŞTİ

Bayramören ilçesi Belenli köyü isminin 'ULUMELAN' olarak değiştirilmesi konusunda incelemesini tamamlanan Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporunu görüşen Meclise bilgi komisyon başkan vekili Hüseyin Aktaş tarafından verildi.

Aktaş, köy isminin değiştirilmesi sürecinde yaşananları anlatarak isim değişikliğini komisyon olarak uygun gördüklerini söyledi.

Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

ÇÖP TOPLAMA ARACI ALINACAK

Meclis ilimiz ilçelerinin katı atıktan kaynaklı çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere iki adet çöp toplama aracı alımı konusunda incelemesini tamamlayan Çevre ve Sağlık ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na ait ortak raporunu da ele aldı.

Komisyon başkanı Ahmet Kaşkaya’nın rapor hakkında bilgi vermesinin ardından 2 adet çöp toplama aracı alınmasına oy birliği ile karar verildi.

MHP Grup Başkan Vekili Kamil Çoban alınan bu tür kararlar ile köylerde yaşam standardını yükselttiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Çıbık ise 1 yıl önce göreve geldiklerinde merkez ile birlikte 4 ilçe köylerinde çöp toplanmadığının altını çizerek en kısa zamanda bütün ilçelerdeki köylerde çöplerin toplanacağı müjdesini verdi.

TEKNİK RAPORA ONAY

Meclis, Ilgaz ilçesi, Yuvademirciler köyü sınırları içinde yer alan 141- 142 – 144 -145 adalar üzerinde bulunan parseller üzerine Çevre ve Şehircilik İI Müdürlüğü tarafından konut yapılması amacıyla hazırlanan nazım ve uygulama imar planı ve bu konuda hazırlanan teknik rapor konusunda incelemesini tamamlayan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunu  görüştü.

Komisyon başkanı Ruhi Şeker’in bilgi vermesinin ardından rapor oy birliği ile kabul edildi.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

Eldivan ilçesi Alva köyü sınırları içinde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) kurma amaçlı hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ve bu konuda hazırlanan teknik rapor konusunda incelemesini tamamlayan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu görüşüldü. Meclise bilgi komisyon başkanı Ruhi Şeker tarafından sunuldu.

Şeker’in bilgi vermesinin ardından rapor oy birliği ile kabul edildi.

KOMİSYON RAPORU KABUL EDİLDİ

Meclis İl Özel İdaresinin 2019 yılına ait Gelir - Gider ile Hesap iş ve işlemlerinin denetimine ait incelemesini tamamlayan Denetim Komisyonu raporu okundu.

 Raporu okuya Denetim Komisyonu Başkanı Ahmet Kaşkaya, rapor hakkında özet sunum yapacağını, detaylı raporun Meclis Başkanlığı’na verildiği söyledi.

Denetleme Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

KOMİSYONLARA GÖNDERİLDİ

Meclis, İI Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Kesin Hesap ve İdari Hesabı’nı da görüştü.

Yapılan görüşmelerin ardından dosya incelenmek üzere bütün komisyonlara havale edildi.

VALİ AKTAŞ’A YETKİ VERİLDİ

Meclis, 2019 yılında gerçekleşen sel felaketinde yıkılan Kızılırmak ilçesine bağlı Saraycık köyü ile Kırıkkale ili Sulakyurt ilçesi Ayvatlı ve Danacı köylerini birbirine bağlayan yol üzerindeki menfezin yeniden yapılması ve işin biran evvel tamamlanıp ulaşımın sağlanabilmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 2020 Mali Yılı Bütçesi Yol Yapını Gideri harcama kaleminde bulunan 260 bin TL ödeneğin Kızılırmak İlçesi Yol Yapımı harcama kalemine aktarılması ve ilçeye gönderilmesi, Kızılırmak Köylere Hizmet Götürme Birliği marifetiyle yaptırılması, işin yapılabilmesi için Hizmet Birliği ile İI Özel İdaresi arasında düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Vali Hamdi Bilge Aktaş’a yetki verilmesi konusunu ele aldı.

İdareden gelen teklif yazısının okunmasından sonra ödenek aktarımı ve Vali Aktaş’a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

ÇÖP TOPLAMA ÖDENEĞİ

İlimiz Merkez ve ilçelerine bağlı köylerin çöp toplama giderleri için ödeneğe ihtiyaç bulunmakta olup, 2020 Mali Yılı Bütçesi’nin Çöp Toplama Gideri  harcama kaleminde bulunan 310 bin TL ödeneğin Merkez ilçe ve ilçelerin Çöp Toplama Gideri harcama kalemlerine aktarılması, ilçelere gönderilmesi, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri marifetiyle yaptırılması ve işin yapılabilmesi için Hizmet Birlikleri ile İl Özel İdaresi arasında düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Vali Hamdi Bilge Aktaş’a yetki verilmesi konusunu görüşen Meclis ödenek aktarımına ve Vali Aktaş’a yetki verilmesine oy birliği ile karar verdi.

KÖYLERE ÖDENEK

Meclis köylerimizde yapılmakta olan köy konağı, gasilhane, yemekhane, cami ve müştemilat, mezarlık çevre düzenlemesi inşaatları ile köy işleri için çalıştırılan iş makinaları ücretleri gibi işlerde kullanılmak üzere 2020 Yılı Mali Bütçesinin Sulama Kanalı Gideri harcama kaleminden 200 bin TL ödeneğin teklifle belirtilen ilçelere aktarılması, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri marifetiyle yaptırılması, işin yapılabilmesi için Hizmet Birlikleri ile İl Özel İdaresi arasında düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Vali Hamdi Bilge Aktaş’a yetki verilmesi konusunu görüştü.

İdareden gelen teklif yazısının okunmasının ardından ödenek aktarımı oy birliği ile kabul edildi.

KUM OCAKLARININ DURUMU

Meclis Ilgaz İlçesi Tabakhane mevkii, Devrez Çayı yatağında şahsa ait maden işletme ruhsatlı kum- çakıl ocağı sahasının terki, borçlarının çevre uyum ve kesin teminatından düşülmesi konusunu görüştü.

Yapılan görüşmenin ardından borçların kesin teminattan alınması, yetmemesi durumunda kalan borcun tahsil edilmesinden sonra terki oy birliği ile kabul etti.

Meclis İlimiz Merkez Dede köyü sınırları içinde bulunan kum-çakıl ocağını işleten özel şahıs tarafından İl Özel İdaresine bu yıl ödeyeceği kira ve harç bedellerini, 2018 ve 2019 yılında işlerin durma noktasına geldiği, yaşanan ekonomik kriz ve salgından dolayı sektörün ve firmanın olumsuz yönden etkilediği, öncelikle çalışanlarının işlerini kaybetmemesi, firmanın da finansal olarak rahatlayabilmesi için İl Özel İdaresine bu yıl ödemesi gereken kira ve harç bedellerinin alınmaması veya faizsiz olarak ertelenmesi talebini ele aldı.

Yapılan görüşmeden sonra 2020 yılı kira ve harç bedellerin faizsiz olarak ertelenerek 2021 yılında 2 eşit taksit halinde tahsil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis İlimiz merkez ilçe Acı Çay yatağında bulunan kum-çakıl ocağını işleten özel şirketin verdiği;  yaşanan ekonomik kriz ve salgın neticesinde işlerinin tamamen durduğundan, çalışan personeli ilerdeki günlerde işten çıkartmak ve işyerini kapatmakla yüz yüze geldiğinden ötürü 2020 yılı içerisinde tüm madencilik faaliyetlerinin işletme ruhsat bedeli, devlet hakkı ve devir bedelinin tahsis edilmemesi veya ertelenmesine ilişkin dilekçe konusunu görüştü.

Yapılan görüşmeden sonra, 2020 yılı kira ve harç bedellerinin faizsiz olarak ertelenerek 2021 yılında 2 eşit taksitle tahsil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Şabanözü ilçesi Karamusa köyü Şabanözü Çayı üzerinde bulunan kum-çakıl ocağını işleten özel işletme tarafından verilen dilekçede; 2018 yılından süregelen ekonomik kriz ve yaşanan salgın neticesinde işletmenin tamamen durduğu, ilerdeki günlerde çalışan personeli işten çıkartmak ve işyerini kapatmakla yüz yüze geldiğini belirterek, 2020 yılı içerisinde tüm madencilik faaliyetlerinin işletme ruhsat bedeli, devlet hakkı ve devir bedelinin tahsis edilmemesi veya ertelenmesine ilişkin başvurusunu ele aldı.

Yapılan görüşmeden sonra 2020 yılı kira ve harç bedellerin faizsiz olarak ertelenerek 2021 yılında 2 eşit taksit halinde tahsil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

KİRA ALINMAYACAK

Meclis Resmi Gazetede yayımlanan “COVİD-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu genelge kapsamında İl Özel İdaresi tarafından işletilmek üzere kiraya verilen Alpsarı Göleti ve mesire, turizm amaçlı faaliyet gösteren kaplıca ve termal motellerin 2020 yılı kira ve idare payı bedellerinin ertelenmesi konusunu görüştü.

Yapılan görüşmelerin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren kiracılarından pandemi döneminde kira alınmaması, pandemi sonrası ise kiraların pandemi dönemi kadar ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.

YETKİ GENEL SEKRETERLİKTE

Meclis İlimizin ve Ülkemizin salgınla mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınması, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması,  salgının olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın, “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına sunmaya, hazırlanan proje kapsamında her türlü sözleşme ve taahhüdü imzalamak için İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi hususunu ele aldı.

Yapılan görüşmeden sonra oy birliği ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine yetki verildi.

ARAÇLAR DEVRDİLDİ

Meclis İlimiz Merkez, Yapraklı ve Ilgaz ilçelerine bağlı köylerde çevre kirliliğinin önlenmesi, evsel ve katı atıkların toplanabilmesi için il Özel İdaresi makine parkında bulunan 3 adet çöp toplama aracının Merkez, Yapraklı ve Ilgaz ilçeleri Köylere Hizmet Götürme Birliklerine bedelsiz devredilmesi konusunu görüştü.

Araçların bedelsiz devredilmesine oy birliği ile karar verildi.

Meclis  İI Özel İdaresi makine parkında bulunan greyderin Ilgaz Belediye Başkanlığına, kanal kazıcı ön yükleyicinin Aşağıöz Köy Muhtarlığına bedelsiz devri konusunu  ayrı ayrı görüştü.

Araçların bedelsiz devri oy birliği ile kabul edildi.

Bu haber 1050 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Birleşik Kamu-İş ve Eğitim-İş Çankırı Temsilciliği SEFALETE KARŞI BİRLİK OLMAYA DAVET ETTİ
Birleşik Kamu-İş ve Eğitim-İş Çankırı Temsilciliği SEFALETE...
 AK KADINLAR SANDIĞA GİTTİ
AK KADINLAR SANDIĞA GİTTİ