BERAT KANDİLİ


BÜRHAN KELEŞ - İl Müftüsü

Üzerimize gölgesinin düşmeye başladığı, adım adım yaklaştığımız Ramazan-ı Şerif 
öncesi af ve mağfiret gecesi olan Berat Kandiline, Yüce Rabbimizin lütfu ile ulaşmış 
bulunmaktayız. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de  “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile 
gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” 
(Ali İmran, 3/190)  buyurmuştu. 
Şaban ayının on beşinci gecesine Allah’ın müminleri affedeceği ve bağışlayacağı, 
böylece günah yükünden kurtulacağı umularak  “Berat Gecesi”  denmiştir. Berat gecesi için
“şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve  “sak (belge)  gecesi”  gibi 
isimler de kullanılmıştır.  Ayrıca İslam tarihinde, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan 
Mekke’deki Kâbe’ye çevrildiği gündür Berat gecesi. 
Bu geceye ulaşmadan önce Mevlid, Regaib ve Mirac Kandillerini geride bıraktık. Şimdi 
Ramazan’ı ve Kadir gecesini özlemle, hasretle bekliyoruz. Bütün bu geceler, Recep ve Şaban 
ayları bizlere ayların sultanının gelişinin müjdecisi oldu. Bu gece Ramazan’ın son habercisidir.
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)  “Allah Teâlâ  -rahmetiyle-  Şaban’ın 
on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları 
sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.”  (Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkāme, 191) “Şaban’ın 
ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya 
semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, 
yok mu  benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet 
vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der”  (İbn Mâce, İkame, 191) buyurmuştu. 
Berat kandilinde gündüz nafile oruç tutarak, gecesini de  ibadet ve kıyamda geçirerek 
değerlendirebiliriz.  Ancak Berat gecesine has bir namaz  olmamakla birlikte, gecenin ihya 
edilmesi esastır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) geceleri teheccüd namazı kılardı. Resul-i Ekrem 
(s.a.s.) her gece düzenli Kur’an-ı Kerim  okurdu. Berat gecesinde  kişi kendisini hesaba çekmeli; 
nerden gelip nereye gittiğini, sorumluluklarını, yaptıklarını, yapmadıklarını sorgulamalıdır. Bu 
gece bir muhasebe, tefekkür ve karar gecesidir.
Bu gece, günahlardan berat etme, kurtulma gecesidir. Bu gece, af,   rahmeti Rahman’a 
gark olma  gecesidir. Öyleyse gelin bu gece bizi Rabbimizden uzaklaştıran günahlardan 
arınalım. İstiğfarlarımız dilden değil, kalpten olsun. Pişmanlık ateşi gönlümüzü yaksın.  Varsa 
üzerimizde hak sahibi, o hakkını almadan biz ona verelim. Bu geceki tevbemiz nasuh  olsun, 
günahlarımızı örtecek iyiliklerimiz olsun. Unutmayalım ki merhametli olduğumuz müddetçe 
Rabbimiz de bize merhamet edecektir. Affettiğimiz müddetçe bizde affolunacağız.
Bu vesile ile tüm Çankırılı kardeşlerimin,  milletimizin,  tüm İslâm âleminin  Berat 
gecesinin bereketli ve feyizli olmasını; bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert 
ve sıkıntıdan kurtulmasını; Ramazan ayına, günahlardan arınmış,  beraat etmiş olarak 
girebilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.