SGK’nın bu güne kadar yapılan yapılandırmaların en önemlisi...
  • Reklam

SGK’nın bu güne kadar yapılan yapılandırmaların en önemlisi için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018

Çankırı Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hicran Çakmakçı, 18.05.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması" ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun’dan faydalanmak isteyenlerin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuru yapması gerektiğini ifade etti.

05 Temmuz 2018 - 07:27

  •                         Kanun kapsamına giren kurum alacaklarının, 2018/ Mart ayı ve öncesi dönemlere ilişkin, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait; sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, Asgari İşçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarı olduğunu ifade eden Çakmakçı, “31.03.2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin kesinleşmiş idari para cezasının yarısının silinerek, kalan yarısı ile beraber, uygulanacak Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılabileceğini belirtti.
  •                    31.7.2018 tarihine kadar müracaat etmeleri şartıyla köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarının daha önceki kanunlara göre durdurulmuş sigortalılık süreleri ile ilgili prim borç asıllarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halini 31/8/2018 tarihine kadar ödeyebileceklerini belirten Çakmakçı,  “Rücu ’en tazminat alacakları ile yersiz ödenen aylık ve gelirlerin kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılabilinecek, emekli sigortalıların, esnaf veya şirket ortağı olarak faaliyet göstermelerinden doğan SGDP borçları silinecek, asılları ödenmiş alacakların, fer‘ilerinin %40’ının ödenmesi halinde kalan %60’ının silinecek “ dedi.

 

Kanun kapsamından çıkmış işyerleri için 31.12.2015 ve öncesine ait prim borç aslı 100-TL ve altındaki tutarlar ile bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı ile prim aslı tahsil edilmiş ancak gecikme zam ve cezası tutarı 200-TL ve altındaki kurum alacaklarının tahsilinden de vazgeçileceğini belirten ÇAKMAKÇI, yapılandırmadan yararlanmak için; 31.07.2018 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerektiğini vurgulayarak   “Yapılandırılan tutarın peşin veya ikişer aylık en fazla 18 taksitte ödenmesi gerekiyor,  prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’unun en son 31.08.2018 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının (%90) silinecek.  Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerin borçlarını 2 taksitte ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin % 50’sinin en son 31.10.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının (% 50)  silineceğini kaydeden Çakmakçı,  “Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar, aylık taksitler halinde azami 144 eşit taksitte ödenebilecek. İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuz altı (36) eşit taksitte 72 ay vadede ödenebilecek.” Dedi

  •                Borçlarını yapılandıranlara sağlanan diğer avantajlara da değinen ÇAKMAKÇI, “Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımı tarihinden sonra gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacak, yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecek, yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizlerin kaldırılıp, tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecek, borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak, taksitlendirmede ilk taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilecek “ dedi.
  • , Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma dışındaki borçların ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından da yararlanabileceğini, yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşviklerin geriye yönelik iptal edilmeyeceğinin altını çen Çakmakçı,  şöyle devam etti: “İhale ve inşaat işyerleri için; tüm borçların tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısının verilecek, tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecek.”
  •                Bu kanun hükümlerinden yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanuni yollara başvurmamaları gerektiğini kaydeden Çarkmakçı,” 18-29 yaş aralığında olup 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişilerin asgari ücret alt sınırı üzerinden hesaplanan 4-1/b kapsamındaki sigorta primleri, 1 yıl süreyle Hazinece karşılanacak olup, adi ortaklık ile şahıs şirketlerinde sadece bir ortağa prim teşviki sağlanacak. “                 
  •  
  •          Kurumdan aylık gelir alan emeklilere ödemenin yapılacağı tarihte aylık veya gelir almak şartıyla, her Ramazan bayramı ve kurban bayramında 1.000-TL ikramiye ödeneceğini hatırlatan Çakmakçı, şöyle devam etti: “4/b sigortalıları ile EK-5 ve EK-6 kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırması ve ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanabilecek. Hiç gelir testi başvurusu bulunmayanlar 30.11.2018 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS tescil kaydı gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenerek 2018/Nisan ayı ve öncesine ait  GSS primlerinin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek”
  •                Primlerini kendileri ödeyen genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin GSS prim borçları olsa dahi 31.12.2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini kaydederek sözlerine devam eden Çakmakçı,  “6552, 6736, 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırılan ve yapılandırmaları devam eden alacaklar için, bazı istisnalar hariç bu yeni yapılandırma hükümlerinden yararlanılamayacak. ,6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre, yapılandırmanın 2018 yılında en fazla iki taksite kadar ödememe durumu, bu yıl için kanunun yayımı tarihinden takvim yılı sonuna kadar yeniden başlatılacak. , Bugüne kadar yapılan düzenlemelerin en önemlilerinden biri olan bu yapılandırma kanunundan tüm borçlularımızın faydalanabilmesi için mutlak surette 31 Temmuz 2018 tarihine kadar İşverenler Prim ve ilgili borçları için E-bildirge kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM / SGM Primlerini kendi ödeyen Sigortalıların (4/a) Prim borçları için İlgili SGİM / SGM BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları Prim borçları için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.” diyen Çakmakçı, borcu olan sigortalıların  yasanın sağlamış olduğu büyük kolaylıklardan istifade etmelerini istiyoruz” dedi.

 

Bu haber 7771 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
“Özel Bireylerle Özel Eğitim” projesi tamamlandı
“Özel Bireylerle Özel Eğitim” projesi tamamlandı
Vali Ayaz, anaokulunu inceledi
Vali Ayaz, anaokulunu inceledi