İSTİKLAL YOLU EĞİTİM KÜLTÜR TURİZM ve GENÇLİK DERNEĞİ...
  • Reklam

İSTİKLAL YOLU EĞİTİM KÜLTÜR TURİZM ve GENÇLİK DERNEĞİ İSTİKLAL YOLUNA 8 YENİ ESER KAZANDIRDI

Milli Mücadelede cephe gerisi hakkında her türlü dokümanın yetersiz ve eski tarihli (en yenisi 1950-1970’li yıllara ait) olması, mevcutlarının tükenmeye yüz tutması gibi olumsuzluklar; cephe gerisinin tarihi gerçekleriyle öğrenilmesine, vefa gösterilmesine engel olmaktaydı.

29 Haziran 2020 - 07:13

2014 yılında kurulan İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği, bu olumsuzlukları azaltmak amacıyla kendi çapında sistemli olarak bir dizi faaliyet yürütmekte.

Türkiye’de ilk defa “İstiklal Yolu” hakkında akademik bilgi tabanlı ve paylayışım web sitesi    www.istiklalyolu.com  hazırlanmış olup yayın hayatını dinamik olarak sürdürmekte,  internet ortamında Türkiye’de ve Dünyada farkındalık sağlamakta.

İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği,  İstiklal Yolu hakkında hazırladığı çeşitli projeleri, hibe proje desteği veren kurumlara sundu. Uygun görülen ve finanse edilen projeleri başarıyla yürüterek, İstiklal Yolu hakkında yeni eserler üretmeye devam etmekte.  

2014 yılında kurulan İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği, kuruluşundan itibaren her yıl bir proje yürütürken; 2019 yılında iki proje birden yürüterek rekora imza attı.  Sağladığı hibe finanslarıyla İstiklal Yolu hakkında, özellikle eksikliği duyulan  alanlarda toplam 8 yeni eser kazandırdı.

Dernek hazırladığı eserlerin dağıtımını öncelikle,   demirbaş olması,   uzun süreli olarak çok sayıda okuyucuya ulaşması için il, ilçe halk kütüphanelerine ve ilkokul, ortaokul, lise, üniversite kütüphanelerine yapmakta. 

Kitapların PDF kopyaları, belgesel filmin videosu Dernek web sitesi www.istiklalyolu.com. da yayınlanmakta. Derneğin stoklarında kalan kitaplar ise isteyen araştırmacılara elden verilmekte veya posta/kargo ile gönderilmekte. 
Derneğin yürüttüğü projeler kapsamında hazırlanan eserlerin baskıları,  protokol gereği para ile satılmamakta, Derneğin kendi imkânları ile basımı yapılan kitaplar da Derneğin ticari faaliyeti olmadığı için para ile satılmamakta. Ancak aidat ve bağıştan başka geliri olmayan Derneğin yayın faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeni bağışlara ihtiyacı var. Bu sebeple stoklarda kalan kitaplar, kargo alıcı ödemeli gönderilebilmekte. Bağış yaparak istek yapanlara öncelik verilen çalışmada Bağış miktarı serbest olup kitap adetine göre takdir edilmekte. Bir kişiye aynı kitaptan birden fazla verilmiyor.

Kitap isteme adresi: istiklal [email protected]

KARINCA ORDUSU İSTİKLAL YOLU’NDA BELGESEL FİLİM

Bu Belgesel Filim, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PROSEDES (Proje Destek Sistemi,   2015-M063 kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından 14.9.2014-14.9.2015 tarihlerinde Yürütülen “KARINCA ORDUSU İSTİKLAL YOLUNDA” proje faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 

Belgesel Filimi, İstiklal Yolu hattında Kastamonu ve Çankırı noktalarında canlandırmalı sahnelerle yapılmıştır. Belgesel çekiminde 60 amatör sanatçı rol almıştır. 
Belgesel HD kalitesinde olan belgeselin süresi 40 dakika. 
Belgesel Derneğimizin www.istiklalyolu.com web sayfasında 15.9.2015 tarihinden beri 
Senaryo: Tunç Boran yayınlanmaktadır. 
Proje Koordinatörü: Tunç Boran     
Yönetmen: Tunç Boran
Belgesel Derneğimizin www.istiklalyolu.com web sayfasında 15.9.2015 tarihinden beri yayınlanmakta.

İSTİKLAL YOLU /ÇİZGİ ROMAN  
B u kitap T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PROSEDES (Proje Destek Sistemi   2015-M063 kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından   14.9.2014-14.9.2015 tarihlerinde Yürütülen “ KARINCA ORDUSU İSTİKLAL YOLUNDA” proje faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 
İstiklal Yolu Çizgi romanı, şimdiye kadar İstiklal Yolu hakkında yapılan yayınların içinde  ilk  olmuştur.
(Ebat 16X 23  cm 100 sayfa,  2016) 
Proje Koordinatörü: Tunç Boran
Yazan: Tunç Boran 
Çizen: Rasim Sarıkaya/ Fatih Okta 
Dizgi ve Kapak Tasarımı: Rasim Sarıkaya
Dağıtım: 
İstiklal Yolunda Çizgi Romanı”   Çankırı, Kastamonu ve Ankara’da İl-ilçe Halk ve  Üniversite kütüphanelerine; Çankırı ve Kastamonu il sınırları içindeki bütün ilkokul, Ortaokul ve Lise kütüphanelerine  dağıtılmıştır. 

İSTİKLAL YOLU GÖRSEL SANATLAR YARIŞMASI KATALOĞU 
B u kitap T.C. Kültür Turizm Bakanlığı GENÇDES   2017-1 kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından 17 Nisan 2017-17 Aralık 2017  tarihlerinde Yürütülen “Gençlik İstiklal Yolunda  Projesi” faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 
Türkiye kapsamında 14 -29 yaş grubuna  yönelik, online sistemle, ödüllü,   İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışması  düzenlenmiştir  ( 10 Temmuz 2017- 27 Ekim 2017). 
İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışmasına (Resim :53 + Seramik :26 +Heykel/Rölyef:14 +Afiş: 66 +Fotoğraf:29 =)  190 eser başvurusu yapılmıştır.  
Başvurusu yapılan eserlerin bir ay süreyle iki aşamada incelenmesinden sonra, Jüri tarafından ödül alan  36 eser ve sergilemeye  değer bulunan 38 eser Çankırı’da( 29 Kasım -3 Aralık 2017) Kastamonu’da ( 5-9 Aralık 2017)  Ankara’da ( 12-19 Aralık 2017) sergilendikten sonra ,  fotoğrafları   Katalogda  yayınlanmıştır.
(Ebat 22x 21 Cm  104 sayfa  2017) 
Proje Koordinatörü : İsmail Çam 
Katalog Tasarım: Rasim Sarıkaya
Dağıtım: 
“İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışması Kataloğu ”   Çankırı ve Kastamonu il sınırları içindeki bütün ilkokul, Ortaokul,  Lise, Üniversite, İl  ve ilçe  Halk     kütüphanelerine  dağıtılmıştır. 

İSTİKLAL YOLU’NDA YAŞANMIŞ HATIRALAR
B u kitap T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi (PROSEDES)  2018-1 kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından 2 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 tarihlerinde Yürütülen “İstiklal Yoluna Vefa Projesi” faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 
Türkiye kapsamında 14 yaş üzerine yönelik online sistemle. Milli Mücadelede Cephe Gerisi hakkında,  ödüllü  “İstiklal Yoluna Vefa Edebiyat Yarışması düzenlenmiştir  ( 12 Ağustos 2019- 3 Mart 2020). 
Edebiyat Yarışmasının İstiklal Yolunda Yaşanmış Hatıralar bölümüne orijinal kaynaklı 16 başvuru yapılmıştır. Başvurusu yapılan eserlerin bir ay süreyle üç aşamada incelenmesinden sonra, Jüri tarafından  3 eser ödül almaya , 6 eser ise kitapta yayınlanmaya değer bulunmuştur.  
Kitap içeriğinin Birinci bölümü Yarışmaya katılan toplam 9 İstiklal Yolunda Yaşanmış Hatıra ve İkinci   bölümde  İstiklal Yolunda Yaşanmış  çeşitli kaynaklardan alıntı 14  hatıradan oluşmuştur.  
 (Ebat 16x23 Cm 136 sayfa Çankırı Haziran 2019) 
Proje Koordinatörü: İsmail Çam
Editör: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akyol
Dağıtım: Sürmektedir

İSTİKLAL YOLU’NDA KURGU HİKÂYELER
B u kitap T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi (PROSEDES)  2018-1 kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından 2 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 tarihlerinde Yürütülen “İstiklal Yoluna Vefa Projesi faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 
Türkiye kapsamında 14 yaş üzerine yönelik online sistemle, Milli Mücadelede Cephe Gerisi hakkında,   ödüllü “İstiklal Yoluna Vefa Edebiyat Yarışması düzenlenmiştir  ( 12 Ağustos 2019- 3 Mart 2020). 
Edebiyat Yarışmasının İstiklal Yolunda Kurgu Hikayeler bölümüne 102 başvuru yapılmıştır. Başvurusu yapılan eserlerin bir ay süreyle üç aşamada incelenmesinden sonra, Jüri tarafından  3 eser ödül almaya 25 eser ise kitapta yayınlanmaya değer bulunmuştur.  
Kitap içeriğinin Birinci bölümü  Yarışmaya katılan toplam 28 İstiklal Yolunda Kurgu Hikâye  ve İkinci Bölümde Yarışma dışı İstiklal Yolu hakkında 3 hikayeden oluşmuştur.  
 (Ebat 16 x 23 cm 280 sayfa Çankırı Haziran 2019) 
Proje Koordinatörü: İsmail Çam
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Sarap Aslan Cobutoğlu
Dağıtım: Sürmektedir

İSTİKLAL YOLU ŞİİRLERİ
B u kitap T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Sistemi (PROSEDES)  2018-1 kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından 2 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 tarihlerinde Yürütülen “İstiklal Yoluna Vefa Projesi faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 
Türkiye kapsamında 14 yaş üzerine yönelik online sistemle Milli Mücadelede Cephe Gerisi hakkında, ödüllü  “İstiklal Yoluna Vefa Edebiyat Yarışması düzenlenmiştir  ( 12 Ağustos 2019- 3 Mart 2020). 
Edebiyat Yarışmasının İstiklal Yolu  Şiirleri  bölümüne 129 başvuru yapılmıştır. Başvurusu yapılan eserlerin bir ay süreyle üç aşamada incelenmesinden sonra, Jüri tarafından  3 eser ödül almaya 13 eser ise kitapta yayınlanmaya değer bulunmuştur.  
Kitap içeriğinin Birinci bölümü  Yarışmaya katılan toplam 16 İstiklal Yolu Şiiri  ve İkinci  Antoloji Bölümde 13 şiirden  oluşmuştur.  
 (Ebat13,5x19,5   cm 280 sayfa Çankırı Haziran 2019) 
Proje Koordinatörü: İsmail Çam
Editör: Dr. Öğr. Üyesi Kazım Çandır
Dağıtım: Sürmektedir

MİLLİ MÜCADELEDE CEPHE GERİSİ VE İSTİKLAL YOLU GENÇLİK SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
17 -20 Ekim 2019 . 
Bu kitap   T.C. Gençlik Spor Bakanlığı’nın GPDP- 2018-2 ( No:23996)   kapsamında finanse edilen İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm Derneği tarafından, Çankırı Karatekin Üniversitesi işbirliğiyle    1 Ocak 2019- 1 Ocak 2020 tarihlerinde Yürütülen “ Milli Mücadelede Cephe Gerisi “ proje faaliyetleri gereği hazırlanmıştır. 
Türkiye kapsamında 19-29 yaş grubuna yönelik online başvuru  sistemiyle “ Milli Mücadelede Cephe Gerisi ve İstiklal Yolu Gençlik Sempozyumu yapılmıştır.  
Sempozyum Bilim Kurulu (17 Haziran 2019- 1Eylül 2019) ) yapılan başvurulardan 63 bildiri özetinin ,  17 -20 Ekim 2019 tarihlerinde Çankırı Karatekin Üniversitesi  Uluyazı Kampüsünde  yapılan sempozyumda sunulmasını uygun bulmuştur (15 Eylül 2019) .   
Kitap içeriği, Sempozyumda sunulan ve bilim kurulunca uygun bulunan  42 bildiriden  oluşmuştur.  
(Ebat16 x24 cm 698 sayfa Çankırı Ocak  2020) 
Proje Koordinatörü: Yunus Emre Çakır
Editörler: Arş. Gör.  Yunus Emre Çakır
                   Arş Gör. Gözde Kalaycı 
Dağıtım: Sürmektedir

KAĞNILAR GİDERDİ İSTİKLAL YOLU’NDA
Vadi Çiçekli’nin   2008 yılında yayınladığı. “Kağnılar Giderdi İstiklal Yolunda” şiir kitabı,  İstiklal Yolu hakkında son yıllarda yayınlanan ilk kitap oldu. Ancak “Kitabın (1000 ad)  mevcudu tükendiğinden ve yeni baskısı da yapılmadığından özellikle araştırma yapanlar ve okumak isteyenler bulamıyorlardı.  
Vadi Çiçekli,  9 Nisan 2019 tarihinde Mevcudu 1. Baskısı tükenen “Kağnılar Giderdi İstiklal Yolunda” kitabının Telif ve yayın hakkını karşılıksız ve 5 yıl süreli olarak Deneğimize bağışlamıştır.
Kağnılar Giderdi İstiklal Yolunda kitabının yapılan bağış kapsamında geliştirilmiş 2. Baskısıdır (1. Baskıdan farklıdır) . Bu kitap yürütülen projeler haricinde Derneğimizin kendi imkânları ile basımını yaptığı ilk kitaptır. 
Şair: Vadi Çiçekli 
Yayına Hazırlayan: İsmail Çam
(Ebat13,5x19,5 cm 308  sayfa Çankırı Haziran 2020) 
Dağıtım: Sürmektedir

Bu haber 6971 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
“Özel Bireylerle Özel Eğitim” projesi tamamlandı
“Özel Bireylerle Özel Eğitim” projesi tamamlandı
Vali Ayaz, anaokulunu inceledi
Vali Ayaz, anaokulunu inceledi