REGAİB KANDİLİ VE GECENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Reklam
Hüseyin YAZICI  İl Vaizi

Hüseyin YAZICI İl Vaizi

REGAİB KANDİLİ VE GECENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

18 Şubat 2021 - 13:54

Zaman insana emanettir, hayat ise insana Allah’ın lütfu olarak verilen bir imtihan vesilesidir. Zaman noktasında aldanan insan, ömrünü varlık gayesi dışında sürdürme gafletinden kurtulmalıdır. Her asırda zaman çok hızlı akıp geçse de bu çağda sanki çok daha hızlı akıp geçmektedir. Yoğun ve hızlı bir yaşantı içerisinde, umutları, arzuları, hayalleri ile insan geleceğe dair planlar yapmaktadır.

Hayatımızda vaktin kıymetini, ömrün azaldığını hatırlatan işaretler vardır. Hafta içerisinde Cuma, yıl içerisinde belirli aylar, önemli gün ve geceler bize akıp geçen zamanı, tükenen ömrü, geçen seneleri hatırlatmaktadır.

Aylar hep aynı olmakla birlikte içerisinde meydana gelen bazı olaylarla değer kazanmıştır. İslam’dan önce Ramazan ayı sıradan bir ay iken, sonrasında on bir ayın sultanı olması, Kur’an’ın Ramazan ayında inmesindendir. Bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir gecesi, Ramazan ayı içerisindedir. Aynı zamanda Ramazan,  oruç ayıdır. Böyle bir aya hazırlanmak gerekir.

“Üç aylar” olarak isimlendirdiğimiz Recep, Şaban ve Ramazan ayları vakit bilincimizi tazelemekte, azalan ömür sermayemizi hatırlatmaktadır. Recep ayı İsra ve Miraç olaylarının gerçekleştiği bir zaman dilimidir. Yaşanan hüzünlere teselli olan, müjdelerle dönülen kutlu bir yolculuktur İsra ve Miraç.

Hz. Peygamber (s.a.s.) “Allah Teâlâ -rahmetiyle- Şaban’ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.” (Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkāme, 191) buyurmuştu. Hadisi şerifte işaret edilen gece, Berat gecesidir.

Böyle değerli bir zaman dilimi olan üç ayları Regaib Gecesi ile karşılıyoruz. Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi, hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel” demektir. Hicrî takvime göre yedinci ay olan Recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur. (Hamdi Tekeli, Regaib Gecesi, DİA, 34/535-536) 18 Şubat 2021 Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Regaib Kandilidir.

“Beş gece vardır ki, onda yapılan dua geriye çevrilmez: Recep ayının ilk, Şaban ayının on beşinci, Cuma, Ramazan ve Kurban bayramı geceleridir.” (Abdurrezzak, el-Musannef, IV, 317) Hadisi şerifinde haber verilen beş geceden biri Receb ayının ilk Cuma gecesi yani Regaib Gecesidir.

Regaib Gecesinde isteklerimizi, arzularımızı gözden geçirmeliyiz. İsteklerimiz, arzularımız neler? Yönelişimiz neye ve kime? “…Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz; kim âhiret nimetini isterse ona da ondan veririz…”  (Ali İmran, 3/145)  Ayetinden de ahiretin tercih edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Rabbimiz “Ve yalnız rabbine yönel.” (İnşirah, 94/8) buyurarak yönelişlerin kendine olmasını istiyor.  Her işte, çalışmada, gayrette her mekanda ve zamanda Allah’ın rızasını istemek, O’na yönelmek. “Allah’ı unutan, bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar gerçekten yoldan çıkmışlardır.” (Haşr, 59/19) Allah’ı unutanlar, kulluğunu unutanlardır.

Hadisi kutside –Hadisi kutsi: Manası Cenab-ı Hakka, sözü Hz. Peygamber’e (s.a.s) ait hadislerdir- Allah-u Teala buyuruyor ki:  “Ben, kulumun benim hakkımdaki zannı ne ise öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa, ben de onu kendi başıma anarım. O beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim!” (Buhârî, Tevhîd, 15; Müslim, Zikir, 21)  Ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurmuştur: “Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin!” (Bakara, 2/152) Cenab-ı Hakkı dil, beden ve  kalp ile zikretmek ve O’na şükretmek gerekir.

Regaib Kandilini nasıl değerlendirebiliriz? Sorusunun cevabında tefekkür olmalıdır. İstekleri, arzuları, yönelişleri gözden geçirme vaktidir bu gece. Regaib Gecesine has bir namaz olmamakla birlikte, gecenin ihya edilmesi esastır. Sünnet olan nafile ibadetlerle, kaza namazı kılarak, Kur’an-ı Kerim okuyarak, dua ederek, tövbe ve istiğfarda bulunarak gece bereketlendirilebilir. Regaib Kandilinin gündüzünde bir gün öncesi veya sonrası ile nafile oruç tutulabilir. 

Receb ayı girdiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Receb ve Şâban’ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan’a ulaştır...” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, IV, 189) Rabbimiz sağlık ve afiyet içerisinde kulluk bilinci ile hareket edebilmeyi, O’na yönelebilmeyi lütfeylesin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu yazı 7421 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar